Alafair Burke

Alafair Burke (s. 1969) on yhdysvaltalainen oikeustieteen professori ja rikoskirjailija. Burken romaanit pohjaavat usein autenttisiin rikostapauksiin, joita hän on urallaan kohdannut. Burke käsittelee teoksissaan myös naisen asemaa ja monipuolisia rooleja nyky-yhteiskunnassa.