Rekisteriseloste

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta käyttäessäsi #kirja-palvelua osoitteessa kirja.fi ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Bonnier Kirjat Suomi Oy
Katuosoite: Korkeavuorenkatu 37, 00130 HELSINKI
Postiosoite: PL 6730, 00002 Helsinki
Y-tunnus: 2320862-1
Puh. 010 5060 100

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Bonnier Kirjat Suomi Oy
Kristiina Hirvonen
PL 1259, 00101 HELSINKI
Puh. 010 5060 200

3. Rekisterin nimi
#kirja-käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottamiseen, henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen, jäsentietojen ylläpitämiseen ja yhteydenpitoon. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään #kirjan-palvelun toimesta rekisteriin liittyvistä käyttäjistä.
Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Käyttäjätunnus
  • IP-osoite
  • Palvelun käyttöä koskevat tiedot
    Käyttäjän ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot

Voimme käyttää alihankkijoita tässä rekisteriselosteessa mainittujen tehtävien suorittamiseen ja neuvomme näissä tilanteissa heitä noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

6. Evästeet

#kirja -palvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP -osoitteesta.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

7. Tietolähteet
Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

8. Tietojen luovutukset
Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot palveluntarjoajan valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Markkinointiluvan peruminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.