Tiedote: Lauri Nummenmaan Tilastotieteen käsikirja on ilmestynyt

24.9.2021

Tilastollisten menetelmien merkitys tutkimuksessa kasvaa jatkuvasti. Tilastotiedettä tarvitaan kaikilla aloilla tutkimusaineiston keräämiseen, kuvailemiseen ja mallintamiseen sekä riskien arvioimiseen ja ennusteiden laatimiseen.

Teoksessa esitellään kattavasti keskeisimmät tilastolliset analyysimenetelmät alkaen aineiston keräämisestä ja kuvailemisesta sekä perusanalyyseista aina tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin ja tilastolliseen luokitteluun asti. Tilastollisten menetelmien teoria esitetään havainnollisesti, joten aloittelijakin pääsee analysoimaan erilaisia aineistoja itsenäisesti. Havainnolliset laskuesimerkit helpottavat asioiden omaksumista. Monipuoliset ohjelmistoesimerkit perustuvat kattavaan ja ilmaiseen R-ohjelmistoon, ja ne sisältävät selkeät esimerkkikoodit sekä ohjeet tulosteiden tulkinnasta.

Teos soveltuu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimuksen teon ja tilastollisten menetelmien oppikirjaksi lääketieteen, tekniikan, yhteiskunta- ja taloustieteiden sekä käyttäytymis- ja luonnontieteiden aloilla. Kattavuutensa ja monipuolisten esimerkkiensä ansiosta kirja sopii erinomaisesti myös varttuneemman tutkijan hakuteokseksi.

– Maailma ei ole täysin säännönmukainen, ja taloudessa, tieteessä ja tekniikassa emme välttämättä tiedä mitä päätöksistämme tarkalleen seuraa. Tilastotieteen avulla voimme kuitenkin arvioida päätöksiin liittyviä riskejä ja erilaisten tapahtumien todennäköisiä lopputuloksia. Ilman tilastollisia malleja luonnon ilmiöistä emme voi esimerkiksi rakentaa mitään laitteita tai suunnitella lääkkeitä tai muita hoitoja. Tämän vuoksi tilastotiede kuuluukin jokaisen tutkijan työkalupakkiin, Nummenmaa sanoo.

Lauri Nummenmaa (FT) on maamme johtavia aivotutkijoita ja tilastollisen analyysin asiantuntijoita. Hän toimii lääketieteellisen kuvantamisen ja mallintamisen professorina Turun yliopistossa, jossa Nummenmaan ryhmä tutkii ja mallintaa aivojen toimintaa molekyylitasolta alkaen.

Arvostelukappalepyynnöt:

tiedotus (at) tammi.fi