Tiedote: Virpi Pöyhösen uutuusteos ”Noidankehästä pois” valottaa syitä kiusaamisen kierteen taustalla

11.8.2021

Tämä tarkoittaa kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria, joiden koulunkäyntiin liittyvät toistuvat sorretuksi tulemisen ja näkymättömyyden kokemukset.  Lapsia ja nuoria, joiden elämään ja sosiaalisiin suhteisiin kiusaaminen voi vaikuttaa vielä vuosien jälkeen. Erikoistutkija, PsT Virpi Pöyhösen uutuusteos ”Noidankehästä pois – Voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista” korostaa yhteistä vastuuta kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja siihen puuttumisessa. Kirja kertoo koulukiusaamisesta tutkimustiedon pohjalta, lähestyy aihetta valtasuhteiden näkökulmasta ja auttaa hahmottamaan, miten jokainen voisi omalla tavallaan olla katkaisemassa kiusaamisen kierrettä.

”Koulukiusaamisen kierre on monitasoinen ilmiö ja se tekee siihen puuttumisesta erityisen haastavaa. Toisaalta se tarkoittaa, että jokainen meistä voi tehdä kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi paljonkin. Tärkeä asia on opettajien ja muiden aikuisten asenne: lapset ja nuoret ovat hyvin herkkiä vaistoamaan, ovatko aikuiset tosissaan ja välittävätkö he kiusaamisesta oikeasti. Kampanjat, joissa todetaan ylhäältä alas ”Älä kiusaa” eivät ole oppilaiden mielestä uskottavia. He kaipaavat yhdessä tekemistä ja oivaltamista”, Pöyhönen toteaa.  

Valta liittyy aina väistämättä kiusaamiseen. Kiusaaminen on alistussuhde. Monissa koululuokissa vallan epätasapaino ruokkii itseään ja muita kiusaavat oppilaat ovat luokkatovereidensa silmissä suosittuja, mikä vaikuttaa sekä kiusatuksi joutuvan oppilaan kokemuksiin että luokkatovereiden toimintaan kiusaamistilanteessa. Kirja haastaa ajattelemaan ilmiötä samanaikaisesti sekä yksilön että ryhmän näkökulmasta. Ryhmän ääni muodostuu yksilöiden äänistä, ja jokaisella äänellä on merkitystä.

Mukana on myös konkreettisia neuvoja ja toimintaohjeita vanhemmille, joiden lasta kiusataan tai joiden lapsi kiusaa muita.

Virpi Pöyhönen (s.1977) on tutkinut psykologian väitöskirjassaan kiusatun oppilaan puolustamista ja tukemista. Hän on kehittänyt materiaaleja sekä kouluttanut opettajia muun muassa kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -hankkeen puitteissa. Noidankehästä pois on Pöyhösen ensimmäinen suuren yleisön tietokirja.

Arvostelukappale- ja haastattelupyynnöt:

Tammi, Ina Westman, ina.westman (at) wsoy.fi